Restauratie

In 2010 is begonnen met de restauratie van de rooms-katholieke kerk Antonius van Padua aan de Opzoomerlaan. Steigerbouwers zijn toen begonnen met het monteren van een frameconstructie rondom de kerk. Daarna zijn de onderhoudswerkzaamheden van start gegaan. Eind 2011 is de kerk dicht: alle buitenwerkzaamheden zijn zo goed als voltooid. Maar er zijn nog meer zaken uit te voeren. Ondermeer de ramen: Het Glas In Lood, ofwel de GIL. Deze werkzaamheden zullen zeker doorgaan tot half 2012.

Ondermeer om deze laatste loodjes ook echt uit te kunnen voeren werd op Hemelvaartsdag (17 mei) een Sponsor-Wandel-Tocht gehouden. We verwachten veel parochianen en vrienden/bekenden/belangstellenden.

Lees de nieuwsbrief (december) om op de hoogte te blijven.

Het Gebouw
De Mensen
De Plannen
De Sponsors
(klik op een van de kopjes voor meer informatie over het onderwerp)

Mei 2012: De eerste glas-in-lood ramen zijn weer teruggeplaatst.

Theme: Overlay by Kaira