Antonius van Padua

VIERINGEN JANUARI – FEBRUARI 2020

Zondag 26 januari 11.30 uur: H.Mis, voorganger is priester R.Winkelhuis.
Woensdag 29 januari 10.00 uur: H.Mis, voorganger is pastoor H.Smulders.
Zondag 2 februari 11.30 uur: Woord- en communieviering, voorganger is pastoraal werker de heer Fred Wijnen.
Woensdag 5 februari 10.00 uur: H.Mis, voorganger is pastoor H.Smulders.
Zondag 9 februari 11.30 uur: H.Mis, voorganger is pastoor H.Smulders.
Woensdag 12 februari 10.00 uur:Woord- en communieviering, voorganger is diaken S.Lokken.
Zondag 16 februari 11.30 uur: H.Mis, voorganger is pater Y.Konchenko.Woensdag 19 februari 10.00 uur: H.Mis, Seniorenviering in de parochiezaal, voorganger is pastoor H.Smulders.
Zondag 23 februari 11.30 uur: H.Mis, voorganger is priester R.Winkelhuis.
Woensdag 26 februari 10.00 uur: Aswoensdag, H.Mis, voorganger is pastoor H.Smulders.
Zondag 1 maart 11.30 uur: Woord- en communieviering, voorganger is diaken S.Lokken.
Woensdag 4 maart 10.00 uur: H.Mis, voorganger is pastoor H.Smulders.
Zondag 8 maart 11.30 uur: H.Mis, voorganger is pastoor H.Smulders.
Woensdag 11 maart 10.00 uur: H.Mis, voorganger is pastoor H.Smulders.
Zondag 15 maart 11.30 uur: H.Mis, voorganger is priester P.H. van der Veer.
Woensdag 18 maart 10.00 uur: H.Mis, Seniorenviering in de parochiezaal, voorganger is pastoor H.Smulders.

Op werkdagen is de kerk van 9.30 uur tot 11.30 uur te bezoeken voor gebed of bezinning. Hiervoor kunt u aanbellen bij de deur van de pastorie naast de kerk.
Op woensdag is er om 10.00 uur een eucharistieviering, zie het rooster hierboven. Graag tot ziens bij één van de vieringen.


ACTIE KERKBALANS 2020: U doet toch ook mee?

Vanaf 20 januari zijn vele vrijwilligers weer bij alle parochianen langs gegaan om de enveloppen van de jaarlijkse actie Kerkbalans rond te brengen. Enkele dagen later komen zij de antwoordstrookjes in envelop weer ophalen. Dit keer worden ook veel parochianen per email benaderd. Hopelijk wilt u zowel de brieven uit de envelop als de informatie die u via de mail ontvangt goed lezen en vooral beantwoorden. Aan allen die komend jaar (weer) meedoen met de Actie Kerkbalans heel hartelijk dank. Dankzij  u kan onze kerk blijven bestaan!!  Wij willen u er hier nog wel nadrukkelijk op wijzen dat het invullen van het antwoordstrookje GEEN automatische betaling betekent. U moet zelf altijd uw bank opdracht geven om het toegezegde bedrag over te maken. Mogen wij u vragen om eens te kijken of uw toegezegde bijdrage misschien aangepast kan worden? Nu het nieuwe jaar begonnen is vragen wij u ook om eens te kijken of u uw bijdrage voor 2019 al heeft overgemaakt. Wij weten uit ervaring dat velen daarmee tot vlak vóór het eind van het jaar wachten. Hopelijk bent u het niet vergeten.
Heel hartelijk dank aan allen die onze geloofsgemeenschap en parochie een warm en meelevend hart toedragen.

Inzamelactie voor de voedselbank.
Achterin de kerk staan de blauwe kratten bestemd voor de voedselinzameling voor de voedselbank. Helaas zijn in Hellevoetsluis bijna 200 gezinnen afhankelijk van hetgeen op het menu staat van de voedselbank. Alle houdbare levensmiddelen zijn van harte welkom. Laten wij met elkaar zorgen dat de kratten achterin de kerk goed gevuld blijven zodat onze medemensen de barmhartigheid van onze geloofsgemeenschap mogen ervaren.
Namens de Voedselbank en PCI dank voor uw medewerking.

Theme: Overlay by Kaira