logo
Welkom!

Hartelijk welkom aan alle bezoekers van deze website van de H. Antonius van Padua.
Op deze website vindt u het laatste nieuws en veel informatie over onze kerk.

Mededelingen voor de maand november 2017

26 oktober 2017

Noodtelefoon parochie Nicolaas Pieck en Gezellen. Noodtelefoon is uitsluitend voor Ziekenzalving en om een uitvaart af te spreken. Bereikbaar tussen 8.00 – 22.00 uur. Indien niet direct opgenomen wordt: naam en telefoonnummer inspreken. Wij doen ons uiterste best u binnen een uur terug te bellen.

Het nummer van de noodtelefoon is   06 – 30 97 58 17

VIERINGEN
Zondag 12 november 11.30 uur: H.Mis, voorganger is priester P.H. v.d. Veer.
Woensdag 15 november 10.00 uur: Seniorenviering, voorganger is pastoor H.Smulders.
Zondag 19 november 11.30 uur: H.Mis, voorganger is pater Y.Konchenko.
Woensdag 22 november 10.00 uur: H.Mis, voorganger is pastoor H.Smulders.
Zondag 26 november 11.30 uur: Woord- en communieviering, voorganger is diaken Frank Steijger.
Woensdag 29 november 10.00 uur: H.Mis, voorganger is pastoor H.Smulders.
Zondag 3 december 11.30 uur: H.Mis, voorganger is pater Y.Konchenko.
Woensdag 6 december 10.00 uur: H.Mis, voorganger is pastoor H.Smulders.

Op werkdagen is de kerk van 9.30 uur tot 11.30 uur te bezoeken voor gebed of bezinning. Hiervoor kunt u aanbellen bij de deur van de pastorie naast de kerk.
Op woensdag is er om 10.00 uur een eucharistieviering, zie het rooster hierboven.

Jongeren uit de hele parochie op de jongerendag

Zondag 29 oktober 2017 was het zover. De jongerendag van de parochie H.H. Nicolaas Pieck en Gezellen in de Maria en Johannes onder het Kruis kerk te Hoogvliet. Het was een gezellige ontmoeting met jongeren uit alle kerken van de parochie. In totaal waren er meer dan 35 deelnemers en 15 bezoekers. De dag begon met een Eucharistieviering, waarbij de vormelingen van dit jaar zichzelf voorstelden en een taak hadden in de liturgie, zoals de lezingen voorlezen. Bij het voorstellen gaven ze allemaal een reden op waarom zij hun Heilig Vormsel wilden ontvangen. Velen gaven aan dat ze daardoor dichter tot God hopen te komen. Een wel bijzondere reden was toen een jongen zei dat hij met zijn vormsel hoopt te kunnen trouwen in de kerk. Na een bijzondere viering kwam de jeugd bijeen in de pastorie voor een lekkere lunch om vervolgens gezamenlijk te lopen naar Villa Vonk voor een sportmiddag. Op het programma stond basketballen, trefbal, kegelroof en voetbal. In teams met een naam die ze zelf hadden bedacht, gingen de jongeren de strijd aan voor de wisseltrofee. Uiteindelijk won na een spannend toernooi het team 'Super Squad' met de meeste punten. De deelnemers gaven enthousiast aan dat ze een leuke dag hebben gehad met elkaar. Dank aan alle vrijwilligers die dit initiatief hebben georganiseerd.
De leiding van Youth Faith Exploration

Inzamelactie voor de voedselbank.
Achterin de kerk staan de blauwe kratten bestemd voor de voedselinzameling voor de voedselbank. Helaas zijn in Hellevoetsluis bijna 200 gezinnen afhankelijk van hetgeen op het menu staat van de voedselbank. Alle houdbare levensmiddelen zijn van harte welkom. Laten wij met elkaar zorgen dat de kratten achterin de kerk goed gevuld blijven zodat onze medemensen de barmhartigheid van onze geloofsgemeenschap mogen ervaren.
Namens de Voedselbank en PCI dank voor uw medewerking.

Wij wensen u een heel mooi weekend en alle goeds voor de komende week. Graag tot ziens bij één van de vieringen. 

© 2017 antoniusvanpadua.com | Website gemaakt door