logo
Welkom!

Hartelijk welkom aan alle bezoekers van deze website van de H. Antonius van Padua.
Op deze website vindt u het laatste nieuws en veel informatie over onze kerk.

VIERINGEN JUNI 2019

10 juni 2019

Woensdag 12 juni 10.00 uur: H.Mis, voorganger is pastoor H.Smulders.
Zondag 16 juni 11.30 uur: H.Mis, voorganger is pater Y.Konchneko.
Woensdag 19 juni 10.00 uur: H.Mis, Seniorenviering in de parochiezaal
Zondag 23 juni11.30 uur: H.Mis, voorganger is priester R.Winkelhuis.
Woensdag 26 juni 10.00 uur: H.Mis, voorganger is pastoor H.Smulders.
Zondag 30 juni 11.30 uur: H.Mis, voorganger is pater Y.Konchenko.
Woensdag 3 juli 10.00 uur: H.Mis, voorganger is pastoor H.Smulders.
Zondag 7 juli 11.30 uur: Woord- en communieviering, o.l.v. parochianen.
Woensdag  10 juli 10.00 uur: H.Mis, voorganger is pastoor H.Smulders.

Op werkdagen is de kerk van 9.30 uur tot 11.30 uur te bezoeken voor gebed of bezinning. Hiervoor kunt u aanbellen bij de deur van de pastorie naast de kerk.
Op woensdag is er om 10.00 uur een eucharistieviering, zie het rooster hierboven. Graag tot ziens bij één van de vieringen.

Inzamelactie voor de voedselbank.
Achterin de kerk staan de blauwe kratten bestemd voor de voedselinzameling voor de voedselbank. Helaas zijn in Hellevoetsluis bijna 200 gezinnen afhankelijk van hetgeen op het menu staat van de voedselbank. Alle houdbare levensmiddelen zijn van harte welkom. Laten wij met elkaar zorgen dat de kratten achterin de kerk goed gevuld blijven zodat onze medemensen de barmhartigheid van onze geloofsgemeenschap mogen ervaren.
Namens de Voedselbank en PCI dank voor uw medewerking.

© 2019 antoniusvanpadua.com | Website gemaakt door