logo
Welkom!

Hartelijk welkom aan alle bezoekers van deze website van de H. Antonius van Padua.
Op deze website vindt u het laatste nieuws en veel informatie over onze kerk.

VIERINGEN OKTOBER 2018

8 oktober 2018

Zondag 7 oktober 11.30 uur: H.Mis, voorganger is pater Konchenko
Woensdag 10 oktober 10.00 uur: H.Mis, voorganger is pastoor H.Smulders.
Zondag 14 oktober 11.30 uur: H>Mis, voorganger is pater P.H. van der Veer.
Woensdag 17 oktober 10.00 uur: Seniorenviering, voorganger is pastoor H.Smulders.
Zondag 21 oktober 11.30 uur: H.Mis, voorganger is pastoor H.Smulders
Woensdag 24 oktober 10.00 uur: H.Mis, voorganger is pastoor H.Smulders.
Zondag 28 oktober 11.30 uur: Woord- en communieviering voorganger is de heer F.Verwater.
Woensdag 31 oktober 10.00 uur: H.Mis, voorganger is pastoor H.Smulders.
Donderdag 1 november, Allerheiligen 10.00 uur: H.Mis, voorganger is pastoor H.Smulders.
Vrijdag 2 november, Allerzielen, 19.00 uur: H.Mis, voorganger is pastoor H.Smulders.
Zondag 4 november 11.30 uur: H.Mis, voorganger is priester W.Froger.
Woensdag 7 November 10.00 uur: H.Mis, voorganger is pastoor pastoor H.Smulders.

Op werkdagen is de kerk van 9.30 uur tot 11.30 uur te bezoeken voor gebed of bezinning. Hiervoor kunt u aanbellen bij de deur van de pastorie naast de kerk.
Op woensdag is er om 10.00 uur een eucharistieviering, zie het rooster hierboven. Graag tot ziens bij één van de vieringen.

Inzamelactie voor de voedselbank.
Achterin de kerk staan de blauwe kratten bestemd voor de voedselinzameling voor de voedselbank. Helaas zijn in Hellevoetsluis bijna 200 gezinnen afhankelijk van hetgeen op het menu staat van de voedselbank. Alle houdbare levensmiddelen zijn van harte welkom. Laten wij met elkaar zorgen dat de kratten achterin de kerk goed gevuld blijven zodat onze medemensen de barmhartigheid van onze geloofsgemeenschap mogen ervaren.
Namens de Voedselbank en PCI dank voor uw medewerking.

© 2018 antoniusvanpadua.com | Website gemaakt door