logo
Welkom!

Hartelijk welkom aan alle bezoekers van deze website van de H. Antonius van Padua.
Op deze website vindt u het laatste nieuws en veel informatie over onze kerk.

VIERINGEN FEBRUARI EN MAART 2019

5 februari 2019

Zondag 10 februari 11.30 uur: H.Mis, voorganger is pastoor H.Smulders.
Woensdag 13 februari 10.00 uur: H.Mis, voorganger is pastoor H.Smulders.
Zondag 17 februari 11.30 uur: H.Mis, voorganger is pater Y.Konchenko.
Woensdag 20 februari 10.00 uur: Seniorenviering in de parochiezaal, voorganger is pastoor H.Smulders.
Zondag 24 februari 11.30 uur: H.Mis, voorganger is priester R.Winkelhuis.
Woensdag 27  februari 10.00 uur: H.Mis, voorganger is pastoor H.Smulders.
Zondag 3 maart 11.30 uur: H.Mis, voorganger is pastoor H.Smulders.
Woensdag 6 maart 10.00 uur: H.Mis, voorganger is pastoor H.Smulders.
Zondag 10 maart 11.30 uur: H.Mis, voorganger is pastoor H.Smulders.
Woensdag 13 maart 10.00 uur: H.Mis, voorganger is pastoor H.Smulders.
Zondag 17 maart 11.30 uur: Woord- en communieviering, voorganger is pastor Bea Poortvliet.
Woensdag 20 maart 10.00 uur: Seniorenviering in de parochiezaal, voorganger is pastoor H.Smulders.
Zondag 24 maart 11.30 uur: H.Mis, voorganger is priester R.Winkelhuis.
Woensdag 27 maart 10.00 uur: H.Mis, voorganger is pastoor H.Smulders.
Zondag 31 maart 11.30 uur: H.Mis, voorganger is pater Y.Konchenko.

Op werkdagen is de kerk van 9.30 uur tot 11.30 uur te bezoeken voor gebed of bezinning. Hiervoor kunt u aanbellen bij de deur van de pastorie naast de kerk.
Op woensdag is er om 10.00 uur een eucharistieviering, zie het rooster hierboven. Graag tot ziens bij één van de vieringen.

WERKZAAMHEDEN OPZOOMERLAAN EN KERKPLEIN

Parkeren in de buurt van de kerk is lastig en ook voor fietsers en voetgangers is de kerk niet altijd gemakkelijk bereikbaar tijdens de werkzaamheden die tot zeker eind maart gaan duren.
Bezoekers van de kerk die op de fiets komen kunnen de komende weken hun fiets parkeren op het garagepad naast de pastorie en in de tuin achter de pastorie. Om dit mogelijk te maken is het daarom voorlopig niet toegestaan om tijdens vieringen auto’s te parkeren naast de pastorie.

Kerkbalans 2019: GEEF VOOR JE KERK
Ook dit jaar doen wij weer een beroep op uw financiële medewerking. Geld is voor onze parochie beslist geen hoofdzaak maar helaas wel een noodzaak. De kerk is uitsluitend van vrijwillige giften afhankelijk.
Velen van u weten gelukkig dat het zonder uw bijdrage niet mogelijk is om onze kerk in stand te houden. Door de kerk zijn we verbonden met God, met elkaar en met de generaties voor en na ons. We houden elkaar vast in geloof en verbinden ons met mensen die steun nodig hebben. Nu het steeds vaker ‘ieder voor zich’ lijkt te zijn, is het de kerk die verbindt. Geef aan die verbinding. Geef aan Kerkbalans. Al eeuwenlang verbindt de kerk mensen met elkaar. Nu doen wij een beroep op u om die geschiedenis van verbondenheid om te zetten in een toekomst. Om ervoor te zorgen dat onze kinderen, kleinkinderen en iedereen die in de toekomst op zoek gaat naar verbinding terecht kan in de kerk.
In de week van 20 januari gingen vele vrijwilligers weer met de bekende enveloppen bij u aan de deur komen. Later kwamen zij nogmaals bij u langs om de antwoordenvelop op te halen. Hopelijk klopten zij niet tevergeefs bij u aan. Bij een aantal parochianen is geen envelop bezorgd maar werd per email de informatie over de Actie Kerkbalans gestuurd. Heeft u nog niet gereageerd? Hopelijk wilt u dat snel doen. Hartelijk dank.

Inzamelactie voor de voedselbank.
Achterin de kerk staan de blauwe kratten bestemd voor de voedselinzameling voor de voedselbank. Helaas zijn in Hellevoetsluis bijna 200 gezinnen afhankelijk van hetgeen op het menu staat van de voedselbank. Alle houdbare levensmiddelen zijn van harte welkom. Laten wij met elkaar zorgen dat de kratten achterin de kerk goed gevuld blijven zodat onze medemensen de barmhartigheid van onze geloofsgemeenschap mogen ervaren.
Namens de Voedselbank en PCI dank voor uw medewerking.

© 2019 antoniusvanpadua.com | Website gemaakt door