logo
Welkom!

Hartelijk welkom aan alle bezoekers van deze website van de H. Antonius van Padua.
Op deze website vindt u het laatste nieuws en veel informatie over onze kerk.

VIERINGEN in FEBRUARI 2018

1 februari 2018

Zondag 28 januari 11.30 uur: H.Mis, voorganger is priester P.H. v.d. Veer.
Woensdag 31 januari 10.00 uur: H.Mis, voorganger is pastoor H.Smulders.
Zondag 4 februari 11.30 uur: H.Mis, voorganger is pastoor H.Smulders.

Woensdag 7 februari 10.00 uur: H.Mis, voorganger is pastoor H.Smulders.
Zondag 11 februari 11.30 uur: H.Mis, voorganger is priester P.H. v.d. Veer.

Woensdag 14 februari 10.00 uur: ASWOENSDAG, H.Mis, voorganger is pastoor H.Smulders.
Zondag 18 februari 11.30 uur: H.Mis, voorganger is pater Konchenko.

Woensdag 21 februari 10.00 uur: Seniorenviering, voorganger is pater Konchenko.
Zondag 25 februari 11.30 uur: Woord en communieviering o.l.v. parochianen.

Woensdag 28 februari 10.00 uur: H.Mis, voorganger is pastoor H.Smulders.
Zondag 4 maart 11.30 uur: H.Mis, voorganger is pater Konchenko.

Op werkdagen is de kerk van 9.30 uur tot 11.30 uur te bezoeken voor gebed of bezinning. Hiervoor kunt u aanbellen bij de deur van de pastorie naast de kerk.
Op woensdag is er om 10.00 uur een eucharistieviering, zie het rooster hierboven.

KERKBALANS 2018: U DOET TOCH OOK MEE!!
Het is heel fijn dat veel parochianen al vele jaren gehoor geven aan onze oproep om mee te doen met de Actie Kerkbalans.
Velen van u weten gelukkig dat het zonder uw bijdrage niet mogelijk is om onze kerk in stand te houden. Door de kerk zijn we verbonden met God, met elkaar en met de generaties voor en na ons. We houden elkaar vast in geloof en verbinden ons met mensen die steun nodig hebben. Nu het steeds vaker ‘ieder voor zich’ lijkt te zijn, is het de kerk die verbindt. Geef aan die verbinding. Geef aan Kerkbalans. Al eeuwenlang verbindt de kerk mensen met elkaar. Nu doen wij een beroep op u om die geschiedenis van verbondenheid om te zetten in een toekomst. Om ervoor te zorgen dat onze kinderen, kleinkinderen en iedereen die in de toekomst op zoek gaat naar verbinding terecht kan in de kerk.
Kerkbalans is er om ervoor te zorgen dat dit ook financieel mogelijk blijft. Daarvoor hebben we uw geldelijke bijdrage hard nodig. Het geld dat u geeft aan Kerkbalans is een investering. Een investering in de kerk van nu én de kerk van morgen. Een investering in uzelf en in de generaties die nog komen.
Met deze Actie Kerkbalans 2018 doen wij weer een oproep aan alle parochieleden: wilt u weer meedoen of mee gaan doen en vul op bijgaande antwoordstrook uw bijdrage voor dit jaar in.  Mede dankzij uw trouwe bijdrage hebben we veel tot stand kunnen brengen. Afgelopen jaren was dat het onderhoud van de binnenkant van de kerk. Alle wanden in de kerk, het priesterkoor  en de wanden op het koor rondom het orgel zijn inmiddels geverfd. Maar er staat voor die komende jaren nog meer op het programma. Helaas is bij de laatste inspectie van Monumentenwacht gebleken dat het metselwerk van het gewelf boven het priesterkoor grondig gerestaureerd moet worden. Dat is een kostbare ingreep die door specialisten moet worden uitgevoerd. Maar uw bijdrage wordt ook gebruikt voor het pastorale werk: de zorg en aandacht voor mensen in nood, zoals bij ziekte en overlijden en ook bij vreugdevolle momenten in het leven zoals geboorte en huwelijk. Ook wordt uw gift gebruikt voor de gewone wekelijkse en de feestelijke vieringen met Pasen, Pinksteren en Kerstmis, als velen onze kerk bezoeken. Wij vragen alle parochianen weer van harte meet te werken aan deze jaarlijkse actie. Mocht u geen bericht per post of via de mail van ons hebben ontvangen dan kunt u een envelop “Kerkbalans” achterin de kerk vinden en meenemen of u rechtstreeks aanmelden via: penningmeester@antoniusvanpadua.com. Samen kunnen wij er voor zorgen dat de kerk nog vele jaren een baken van hoop en vertrouwen voor onze gemeenschap kan blijven.

Inzamelactie voor de voedselbank.
Achterin de kerk staan de blauwe kratten bestemd voor de voedselinzameling voor de voedselbank. Helaas zijn in Hellevoetsluis bijna 200 gezinnen afhankelijk van hetgeen op het menu staat van de voedselbank. Alle houdbare levensmiddelen zijn van harte welkom. Laten wij met elkaar zorgen dat de kratten achterin de kerk goed gevuld blijven zodat onze medemensen de barmhartigheid van onze geloofsgemeenschap mogen ervaren.
Namens de Voedselbank en PCI dank voor uw medewerking.

Wij wensen u een heel mooi weekend en alle goeds voor het nieuwe jaar. Graag tot ziens bij één van de vieringen. 

© 2018 antoniusvanpadua.com | Website gemaakt door