logo
Welkom!

Hartelijk welkom aan alle bezoekers van deze website van de H. Antonius van Padua.
Op deze website vindt u het laatste nieuws en veel informatie over onze kerk.

Vieringen in maart

1 februari 2018

Zondag 4 maart 11.30 uur: H.Mis, voorganger is pater Konchenko.
Woensdag 7 maart 10.00 uur: H.Mis, voorganger is pastoor H.Smulders.
Zondag11 maart 11.30 uur: Woord en communieviering, voorganger is pastor D.Bühler.
Woensdag 14 maart 10.00 uur: H.Mis, voorganger is pastoor H.Smulders.
Zondag 18 maart 11.30 uur: H.Mis, voorganger is pastoor H.Smulders.
Woensdag 21 maart 10.00 uur: Seniorenviering, voorganger is pastoor H.Smulders.
Zondag 25 maart 11.30 uur: H.Mis, voorganger is pastoor H.Smulders.
Woensdag 28 maart 10.00 uur: H.Mis, voorganger is pastoor H.Smulders.
Donderdag 29 maart, Witte Donderdag, geen viering.
Vrijdag 30 maart 15.00 uur: Goede Vrijdag, viering o.l.v. parochianen.
Zaterdag 31 maart 20.00 uur: Paaswake, voorganger is pastoor H.Smulders.
Zondag 1 april 11.30 uur: 1e Paasdag, H.Mis, voorganger is pater P.H.v.d. Veer.
Maandag 2 april 11.30 uur: 2e Paasdag, H.Mis, voorganger is pater Konchenko,
Maandag 2 april 12.30 uur: Doopviering door pater Konchenko
Woensdag 4 april 10.00 uur: H.Mis, voorganger is pastoor H.Smulders.
Zondag 8 april 11.30 uur: H.Mis, voorganger is pastoor H.Smulders

Op werkdagen is de kerk van 9.30 uur tot 11.30 uur te bezoeken voor gebed of bezinning. Hiervoor kunt u aanbellen bij de deur van de pastorie naast de kerk.
Op woensdag is er om 10.00 uur een eucharistieviering, zie het rooster hierboven.


Vastenactie 2018: Uitbreiding kleuterschool in Malawi
De Sisters of Our Lady focussen zich al sinds 1956 op het onderwijs van kinderen in Malawi. Zij beheren een meisjesschool en kleuterschool in een buitenwijk van Blantyre, een van de grootste steden van Malawi. Het gebouw waar de zusters op dit moment de kleuters opvangen, is echter veel te klein en niet geschikt voor de opvang van kinderen. Momenteel telt de kleuterschool 40 kinderen in de leeftijd van 1 tot 5 jaar, maar er zijn veel meer jonge kinderen in de wijk en de vraag naar een plekje op deze school is groot. In 2016 zijn er, mede dankzij de steun van Vastenactie, twee klaslokalen, twee toiletblokken, en een ruimte voor de medewerkers gebouwd.
Toekomst voor kinderen en moeders

Beter onderwijs voor kinderen in Malawi betekent een kans op een hoopvolle toekomst. Doordat kinderen naar school kunnen, hebben moeders de mogelijkheid om te werken en zo het gezin te kunnen onderhouden. Ook helpt de kleuterschool de kinderen op weg door hen al jong in hun ontwikkeling te stimuleren en te onderwijzen. Zo zijn de kinderen verzekerd van een goede start op de basisschool en hebben zij daarna meer kans om toegelaten te worden tot goed vervolgonderwijs.
Vastenactie heeft, in samenwerking met het aartsbisdom van Blantyre, dit project in 2016 al eens gesteund. Toen zijn er twee klaslokalen, twee toiletblokken en een ruimte voor de staf gebouwd. Dit jaar zal Vastenactie dit project nogmaals ondersteunen met €10.000,- om deze ruimtes af te werken en in te richten. Tevens zal er een watertank worden aangeschaft.
Ook wij willen tijdens deze vastentijd een bijdrage leveren aan dit project.
Achterin de kerk staat tijdens de Vastentijd een offerblik waarin u uw bijdrage voor de kleuterschool in Malawi kunt doen en op zondag 11 maart wordt er een tweede collecte gehouden voor dit doel. Meer informatie vindt u op:
http://www.vastenactie.nl/projecten/uitbreiding-kleuterschool-in-malawi

Inzamelactie voor de voedselbank.
Achterin de kerk staan de blauwe kratten bestemd voor de voedselinzameling voor de voedselbank. Helaas zijn in Hellevoetsluis bijna 200 gezinnen afhankelijk van hetgeen op het menu staat van de voedselbank. Alle houdbare levensmiddelen zijn van harte welkom. Laten wij met elkaar zorgen dat de kratten achterin de kerk goed gevuld blijven zodat onze medemensen de barmhartigheid van onze geloofsgemeenschap mogen ervaren.
Namens de Voedselbank en PCI dank voor uw medewerking.

Wij wensen u een heel mooi weekend en alle goeds voor het nieuwe jaar. Graag tot ziens bij één van de vieringen.

© 2018 antoniusvanpadua.com | Website gemaakt door