Antonius van Padua

Mededelingen

Actuele informatie maatregelen kerken i.v.m. coronavirus

Beste parochianen van de parochie HH Nicolaas Pieck en Gezellen In verband met het coronavirus en de overheidsmaatregelen in deze, geldt voor de parochie NPG en haar zes kerkgebouwen:

Liturgie

Alle publieke liturgische zondags-, zaterdagavondvieringen en vieringen op werkdagen zijn voorlopig afgelast, zo heeft het pastorale team besloten.
Dit gaat vooralsnog duren tot en met 1 juni, 2e Pinksterdag.Tot die tijd blijven onze kerken gesloten. We doen dit omdat we onze verantwoordelijkheid serieus nemen, met name ook voor onze gelovigen die tot de risicogroepen behoren. Wij willen voorkomen dat de kerken een haard van besmetting worden.

Online en/of internet vieringen

De pastores van onze parochie hebben besloten op alle zondagen (om 09.30 uur) in besloten kring de eucharistie vieren. Dit gebeurt in de kerk van Spijkenisse, en dus zonder kerkgangers. Deze vieringen kunt u volgen op:
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1183-Felicitaskerk-Spijkenisse
Daar kunt u de viering rechtstreeks volgen in beeld en geluid, of later op elk gewenst tijdstip terugkijken. Ook op Hemelvaartsdag en 2e Pinksterdag wordt er vanuit Spijkenisse een eucharistieviering via deze weg uitgezonden.

Ziekenzalving/laatste sacramenten

De noodtelefoon (06-30975817) blijft open.
Ook pastores dienen zich echter te houden aan regelingen die in ziekenhuizen, zorgcentra en verpleeghuizen worden getroffen inzake (zieken)bezoek.

Uitvaarten

Uitvaarten in onze parochie zullen zich voorlopig moeten beperken tot een plechtige teraardebestelling in kleine kring (Absoute op het kerkhof);
Plechtigheden in het crematorium volgen de regelingen van de uitvaartbranche.

Dopen en 1e Heilige Communie

Alle geplande vieringen van de 1e H.Communie en afgesproken doopviering zijn tot nader order uitgesteld. De nieuwe data worden later bekend gemaakt.

Pieckfijn Nieuwsbrief  nr 1  april – mei 2020

Nu het niet mogelijk om ons Parochieblad Pieckfijn Parochienieuws door de vrijwilligers bij u thuis te laten bezorgen hebben het pastorale team en het parochiebestuur besloten om een digitale Pieckfijn Nieuwsbrief te maken om u te informeren en op de hoogte te houden.

KLIK HIER om de Pieckfijn Nieuwsbrief nr. 1  te openen.

Wij wensen u wijsheid, veel kracht en sterkte in deze verwarrende tijd, 26 april 2020

Namens Pastoraatgroep en Beheercommissie,
Ferry Verwater, voorzitter beheercommissie

Nu een kerkbezoek niet mogelijk is en u geen communie kunt ontvangen bieden wij u graag enkele gebeden ter overweging aan.

GEESTELIJKE COMMUNIE
“Er zal een uur komen, ja het is er al, dat de ware aanbidders
de Vader zullen aanbidden in geest en waarheid” (Joh 4:23)

Mijn Jezus, ik geloof dat Gij in het allerheiligste Sacrament tegenwoordig zijt.
Ik bemin U boven alles en wens U in mijn hart te ontvangen.
Maar ik kan dit nu niet werkelijk doen; daarom bid ik U:
kom tenminste op geestelijke wijze in mijn hart.
Ik omhels U, alsof Gij reeds gekomen waart
en verenig mij geheel en al met U.
Laat mij toch nooit van U gescheiden worden.

Ofwel:

Mijn Jezus, ik geloof dat Gij in het
allerheiligste Sacrament tegenwoordig zijt.
Ik bemin U en verlang naar U.
Kom in mijn hart. Ik omhels U;
verlaat mij nooit meer.

(bron: Katholiek Gebedenboek.
De gebedsschat van de kerk der eeuwen en de vernieuwde liturgie volgens Vaticanum II. Brugge: Tabor, 1986, pp. 935-937)

Theme: Overlay by Kaira