Antonius van Padua

Mededelingen

Actuele informatie maatregelen kerken i.v.m. coronavirus

Beste parochianen van de parochie HH Nicolaas Pieck en Gezellen In verband met het coronavirus en de overheidsmaatregelen in deze, geldt voor de parochie NPG en haar zes kerkgebouwen:

Liturgie

Alle publieke liturgische zondags-, zaterdagavondvieringen en vieringen op werkdagen zijn voorlopig afgelast, zo heeft het pastorale team besloten.
Palmzondag, het Paas triduüm en Pasen zijn eveneens afgelast.
Dit gaat vooralsnog duren tot en met 1 juni, 2e Pinksterdag.Tot die tijd blijven onze kerken gesloten. We doen dit omdat we onze verantwoordelijkheid serieus nemen, met name ook voor onze gelovigen die tot de risicogroepen behoren. Wij willen voorkomen dat de kerken een haard van besmetting worden.

Online en/of internet vieringen

De pastores van onze parochie hebben besloten op alle zondagen (om 09.30 uur) in besloten kring de eucharistie vieren. Zo ook Palmzondag, 5 april om 09.30 uur, en het Paastriduüm op Witte Donderdag 19.00 uur, Goede vrijdag 19.00 uur en de Paaswake op zaterdag 11 april om 21.00 uur.
Deze vieringen kunt u volgen op:
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1183-Felicitaskerk-Spijkenisse
Daar kunt u de viering rechtstreeks volgen en beeld en geluid, of later op elk gewenst tijdstip terugkijken.

Ziekenzalving/laatste sacramenten

De noodtelefoon (06-30975817) blijft open.
Ook pastores dienen zich echter te houden aan regelingen die in ziekenhuizen, zorgcentra en verpleeghuizen worden getroffen inzake (zieken)bezoek.

Uitvaarten

Uitvaarten in onze parochie zullen zich voorlopig moeten beperken tot een plechtige teraardebestelling in kleine kring (Absoute op het kerkhof);
Plechtigheden in het crematorium volgen de regelingen van de uitvaartbranche.

Dopen en 1e Heilige Communie

Alle geplande vieringen van de 1e H.Communie en afgesproken doopviering zijn tot nader order uitgesteld. De nieuwe data worden later bekend gemaakt.

Op weg naar Pasen wensen wij u wijsheid en kracht naar kruis. 29 maart 2020

Namens Pastoraatgroep en Beheercommissie,
Ferry Verwater, voorzitter beheercommissie

Nu een kerkbezoek niet mogelijk is en u geen communie kunt ontvangen bieden wij u graag enkele gebeden ter overweging aan.

GEESTELIJKE COMMUNIE
“Er zal een uur komen, ja het is er al, dat de ware aanbidders
de Vader zullen aanbidden in geest en waarheid” (Joh 4:23)

Mijn Jezus, ik geloof dat Gij in het allerheiligste Sacrament tegenwoordig zijt.
Ik bemin U boven alles en wens U in mijn hart te ontvangen.
Maar ik kan dit nu niet werkelijk doen; daarom bid ik U:
kom tenminste op geestelijke wijze in mijn hart.
Ik omhels U, alsof Gij reeds gekomen waart
en verenig mij geheel en al met U.
Laat mij toch nooit van U gescheiden worden.

Ofwel:

Mijn Jezus, ik geloof dat Gij in het
allerheiligste Sacrament tegenwoordig zijt.
Ik bemin U en verlang naar U.
Kom in mijn hart. Ik omhels U;
verlaat mij nooit meer.

(bron: Katholiek Gebedenboek.
De gebedsschat van de kerk der eeuwen en de vernieuwde liturgie volgens Vaticanum II. Brugge: Tabor, 1986, pp. 935-937)

BLIJK VAN NAASTENLIEFDE

“Geef ons heden ons dagelijks brood”
  (Mt 6:11)

In de veertigdagentijd, bij de voorbereiding op Pasen,
roept de liturgie op tot concrete daden van naastenliefde:

Heilige Vader, machtige eeuwige God,
om recht te doen aan uw heerlijkheid,
om heil en genezing te vinden
zullen wij U danken, altijd en overal
door Christus onze Heer.
Want Gij gunt uw gelovigen de vreugde
jaarlijks met een zuiver hart naar het paasfeest toe te gaan:
dit is een tijd van meer toeleg op het bidden,
van grotere aandacht voor de liefde tot de naaste,
een tijd van grotere trouw
aan de sacramenten waarin wij zijn herboren.
Zo groeien wij tot de volheid der genade
die Gij uw kinderen hebt toegezegd.
(1e prefatie van de veertigdagentijd)

Heilige Vader, machtige eeuwige God,
om recht te doen aan uw heerlijkheid,
om heil en genezing te vinden
zullen wij U danken, altijd en overal.
Gij hebt gewild dat wij U dank betuigen
door onszelf te versterven.
Zo behoedt Gij ons, zondaars,
voor overmoed en eigenwaan
en doordat wij het voedsel broederlijk delen
met hen die honger hebben,
maakt Gij ons tot navolgers van uw mildheid.
(3e prefatie van de veertigdagentijd)
Uitgave van de Nederlandse bisschoppenconferentie
Imprimatur: 17 maart 2020, Referent voor liturgie, Mgr. J.Liesen

Theme: Overlay by Kaira