logo
Welkom!

Hartelijk welkom aan alle bezoekers van deze website van de H. Antonius van Padua.
Op deze website vindt u het laatste nieuws en veel informatie over onze kerk.

VIERINGEN JANUARI 2019

4 januari 2019

Zondag 13 januari 11.30 uur: H.Mis, voorganger is pater P.H. van der Veer.
Woensdag 16 januari 10.00 uur: Seniorenviering in de parochiezaal, voorganger is pater Konchenko.
Zondag 20 januari 11.30 uur: Woord- en communieviering o.l.v. parochianen.
Woensdag 23 januari 10.00 uur: Woord- en communieviering, voorganger is Diaken S.Lokken.
Zondag 27 januari 11.30 uur: H.Mis, voorganger is pater P.H. van der Veer.
Woensdag 30 januari 10.00 uur: Woord- en communieviering, voorganger is Diaken S.Lokken.
Zondag 3 februari 11.30 uur: Woord- en communieviering, voorganger is Diaken S.Lokken.
Woensdag 6 februari 10.00 uur: H.Mis, voorganger is pastoor H.Smulders.
Zondag 10 februari 11.30 uur: H.Mis, voorganger is pastoor H.Smulders.
Woensdag 13 februari 10.00 uur: H.Mis, voorganger is pastoor H.Smulders.

Op werkdagen is de kerk van 9.30 uur tot 11.30 uur te bezoeken voor gebed of bezinning. Hiervoor kunt u aanbellen bij de deur van de pastorie naast de kerk.
Op woensdag is er om 10.00 uur een eucharistieviering, zie het rooster hierboven. Graag tot ziens bij één van de vieringen.

Kerkbalans 2019: GEEF VOOR JE KERK
Ook dit jaar doen wij weer een beroep op uw financiële medewerking. Geld is voor onze parochie beslist geen hoofdzaak maar helaas wel een noodzaak. De kerk is uitsluitend van vrijwillige giften afhankelijk.
Velen van u weten gelukkig dat het zonder uw bijdrage niet mogelijk is om onze kerk in stand te houden. Door de kerk zijn we verbonden met God, met elkaar en met de generaties voor en na ons. We houden elkaar vast in geloof en verbinden ons met mensen die steun nodig hebben. Nu het steeds vaker ‘ieder voor zich’ lijkt te zijn, is het de kerk die verbindt. Geef aan die verbinding. Geef aan Kerkbalans. Al eeuwenlang verbindt de kerk mensen met elkaar. Nu doen wij een beroep op u om die geschiedenis van verbondenheid om te zetten in een toekomst. Om ervoor te zorgen dat onze kinderen, kleinkinderen en iedereen die in de toekomst op zoek gaat naar verbinding terecht kan in de kerk.
In de week van 20 januari zullen vele vrijwilligers weer met de bekende enveloppen bij u aan de deur komen. In de week van 28 januari komen zij nogmaals bij u langs om de antwoordenvelop op te halen. Hopelijk kloppen zij niet tevergeefs bij u aan. Bij een aantal parochianen wordt geen envelop bezorgd maar zullen wij per email de informatie over de Actie Kerkbalans sturen. Hopelijk willen ook deze parochianen snel en positief reageren op deze mail.

Week van Gebed 2019
De Internationale Week van Gebed loopt van 20 tot en met 27 januari. In Nederland wordt deze week van eenheid oecumenisch georganiseerd door de Raad van Kerken Nederland en MissieNederland. Ook In Hellevoetsluis willen we ons aansluiten bij het voorbeeld en het thema van gelovigen uit Indonesië; ‘Recht voor ogen’ (Deuteronomium 16 vers 11-20: Zoek het recht en niets dan het recht”).
De week start op zondagavond 20 januari 2019 om 19.00-20.00 in de Vestingkerk. Dan houden we een Hellevoetse aflevering van (Heel) Nederland zingt. Zingen is twee keer bidden. We zingen psalmen, lofzangen, Opwekkingsliederen en liederen uit de traditie van Taizé. Van Johannes de Heer tot Hillsong. De Petraband van de Protestantse Gemeente Hellevoetsluis begeleidt de samenzang.
Vanaf maandag tot en met zaterdag zijn er gebedsuren op verschillende adressen in Hellevoetsluis. Elke kerk verzorgt een deel van de ochtend/middag/avond. Over de precieze plekken hoort u later.
Op zondagavond 27 januari is de eigenlijke Gebedsdienst. Die vindt plaats in de Petrakerk om 19.00-20.00. Aan deze dienst werken voorgangers en leden van alle Hellevoetse kerken mee. Muzikale medewerking verleent de Jong&Vrij-band. Ook is er ruimte voor gezamenlijk gebed en voorbede in kleinere groepjes. Met die samenkomst ronden we de Week van Gebed af. Het voorbereidingscomité hoopt op een goede belangstelling, zowel op de zondagen als doordeweeks. Omdat God onze gebeden hoort, bewaart en er mee handelt.

Inzamelactie voor de voedselbank.
Achterin de kerk staan de blauwe kratten bestemd voor de voedselinzameling voor de voedselbank. Helaas zijn in Hellevoetsluis bijna 200 gezinnen afhankelijk van hetgeen op het menu staat van de voedselbank. Alle houdbare levensmiddelen zijn van harte welkom. Laten wij met elkaar zorgen dat de kratten achterin de kerk goed gevuld blijven zodat onze medemensen de barmhartigheid van onze geloofsgemeenschap mogen ervaren.
Namens de Voedselbank en PCI dank voor uw medewerking.

© 2019 antoniusvanpadua.com | Website gemaakt door