Antonius van Padua

VIERINGEN JANUARI – FEBRUARI 2020

Woensdag 8 januari 10.00 uur: H.Mis, voorganger is pastoor H.Smulders.
Zondag 12 januari 11.30 uur: H.Mis, voorganger is pastoor H.Smulders.
Woensdag 15 januari 10.00 uur: H.Mis, Seniorenviering in de parochiezaal, voorganger is pastoor H.Smulders.
Zondag 19 januari 11.30 uur: H.Mis, voorganger is pater Y.Konchenko.
Woensdag 22 januari 10.00 uur: H.Mis, voorganger is pastoor H.Smulders.
Zondag 26 januari 11.30 uur: H.Mis, voorganger is priester R.Winkelhuis.
Woensdag 29 januari 10.00 uur: H.Mis, voorganger is pastoor H.Smulders.
Zondag 2 februari 11.30 uur: Woord- en communieviering, voorganger is diaken S.Lokken.
Woensdag 5 februari 10.00 uur: H.Mis, voorganger is pastoor H.Smulders.
Zondag 9 februari 11.30 uur: H.Mis, voorganger is pastoor H.Smulders
Woensdag 12 februari 10.00 uur:H.Mis, voorganger is pastoor H.Smulders.
Zondag 16 februari 11.30 uur: H.Mis, voorganger is pater Y.Konchenko.Woensdag 19 februari 10.00 uur: H.Mis, Seniorenviering in de parochiezaal, voorganger is pastoor H.Smulders.
Zondag 23 februari 11.30 uur: H.Mis, voorganger is priester R.Winkelhuis.
Woensdag 26 februari 10.00 uur: Aswoensdag, H.Mis, voorganger is pastoor H.Smulders.
Zondag 1 maart 11.30 uur: Woord- en communieviering, voorganger is diaken S.Lokken.

Op werkdagen is de kerk van 9.30 uur tot 11.30 uur te bezoeken voor gebed of bezinning. Hiervoor kunt u aanbellen bij de deur van de pastorie naast de kerk.
Op woensdag is er om 10.00 uur een eucharistieviering, zie het rooster hierboven. Graag tot ziens bij één van de vieringen.

ACTIE KERKBALANS 2020: U doet toch ook mee?

Vanaf 20 januari gaan vele vrijwilligers weer bij alle parochianen langs om de enveloppen van de jaarlijkse actie Kerkbalans rond te brengen. Enkele dagen later komen zij de antwoordstrookjes in envelop weer ophalen. Dit keer worden ook veel parochianen per email benaderd. Hopelijk wilt u zowel de brieven uit de envelop als de informatie die u via de mail ontvangt goed lezen en vooral beantwoorden. Aan allen die komend jaar (weer) meedoen met de Actie Kerkbalans heel hartelijk dank. Dankzij  u kan onze kerk blijven bestaan!!  Wij willen u er hier nog wel nadrukkelijk op wijzen dat het invullen van het antwoordstrookje GEEN automatische betaling betekent. U moet zelf altijd uw bank opdracht geven om het toegezegde bedrag over te maken. Mogen wij u vragen om eens te kijken of uw toegezegde bijdrage misschien aangepast kan worden? Wij realiseren ons dat dit een brutale vraag is maar ook voor onze kerk de kosten stijgen elk jaar. Veel bijdragen aan de actie Kerkbalans zijn al jaren op het niveau van 2002 gebleven.   
Heel hartelijk dank aan allen die onze geloofsgemeenschap en parochie een warm en meelevend hart toedragen.

19 t/m 26 januari 2020:  Week van Gebed voor de eenheid

Het buitengewone staat centraal tijdens de Week van Gebed voor de eenheid van de christenen in 2020.
De centrale Bijbeltekst voor de gebedsweek komt in 2020 uit het laatste deel van het boek Handelingen. Hierin is te lezen hoe Paulus en zijn reisgenoten schipbreuk lijden op Malta en daar met buitengewone vriendelijkheid worden opgevangen. Deze gebeurtenis markeert het moment waarop het evangelie het eiland bereikt. Het schip van Paulus bevond zich in een zware storm, maar Paulus blijft hopen en bemoedigt zijn medereizigers. De reisgenoten van Paulus waren vol angst en wanhoop. Wij zijn getuigen van de hoop in een wereld die verscheurd wordt door angst. Volhardend willen we ons vertrouwen stellen op Gods liefdevolle leiding. We weten dat we, tegen alle verwachtingen in, niet zullen verdrinken of verloren zullen gaan.
Op 10 februari wordt deze gebeurtenis nog altijd door de christenen op Malta herdacht en gevierd. Zij hebben het materiaal voor de gebedsweek voor dit jaar voorbereid.
Tijdens deze gebedsweek volgen we Paulus op zijn reis. Iedere dag zoeken we naar het buitengewone. Zo leren we buitengewone vriendelijkheid te ontvangen en door te geven. De kerken van Hellevoetsluis gaan mee op deze zoektocht.
De opening van deze week, met volop zang, vindt plaats op zondag 19 januari, van 16.00-17.00 uur met medewerking van de Petraband in de Petrakerk in de Cornelis van Kleiburgstraat. Het thema voor die bijeenkomst is: “Verzoening”.
Op dag 4, woensdag 22 januari van 20.00-21.00 uur is er een gebedsviering in onze Antonius van Paduakerk. Het thema is: “Vertrouwen”. In onze kerk zullen we met zang, gebed en een kleine overweging  het thema Vertrouwen onder de aandacht brengen.
De laatste dag, zondag 26 januari van 16.00-17.00 uur, wordt de Week van Gebed afgesloten met een viering in de Vestingkerk. Hieraan zullen alle geloofsgemeenschappen van Hellevoetsluis meewerken. Ook u bent daarbij van harte welkom.

Inzamelactie voor de voedselbank.
Achterin de kerk staan de blauwe kratten bestemd voor de voedselinzameling voor de voedselbank. Helaas zijn in Hellevoetsluis bijna 200 gezinnen afhankelijk van hetgeen op het menu staat van de voedselbank. Alle houdbare levensmiddelen zijn van harte welkom. Laten wij met elkaar zorgen dat de kratten achterin de kerk goed gevuld blijven zodat onze medemensen de barmhartigheid van onze geloofsgemeenschap mogen ervaren.
Namens de Voedselbank en PCI dank voor uw medewerking.

Theme: Overlay by Kaira