logo
Welkom!

Hartelijk welkom aan alle bezoekers van deze website van de H. Antonius van Padua.
Op deze website vindt u het laatste nieuws en veel informatie over onze kerk.

VIERINGEN APRIL 2019

4 april 2019

Zondag 7 april 11.30 uur: Woord- en communieviering, voorganger is pastor Fred Wijnen.
Woensdag 10 april 10.00 uur: H.Mis, voorganger is pastoor H.Smulders.
Zondag 14 april11.30 uur: H.Mis, voorganger is pastoor H.Smulders. Palmzondag
Woensdag 19 april 10.00 uur: Seniorenviering in de parochiezaal, voorganger is pastoor H.Smulders.
Vrijdag 19 april 15.00 uur: Goede Vrijdag,
Kruisweg o.l.v. parochianen
Zondag 21 april 11.30 uur: 1e Paasdag, H.Mis, voorganger is pastoor H.Smulders.
Maandag 22 april 11.30 uur: 2e Paasdag,
H.Mis, voorganger is pater Y.Konchenko.
Woensdag 24 april 10.00 uur: H.Mis, voorganger is pastoor H.Smulders.
Zondag 28 april 11.30 uur: H.Mis, voorganger is pater Y.Konchenko.
Woensdag 1 mei 10.00 uur: H.Mis, voorganger is pastoor H.Smulders.
Zondag 5 mei 11.30 uur: Woord- en communieviering, voorganger is diaken S. Lokken.

In de Goede Week vinden er in onze kerk op Witte Donderdag en Paaszaterdag geen vieringen plaats, wel kunt u de vieringen van het Paastridium bijwonen op de volgende dagen en plaatsen:

Donderdag 18 april, 19.00 uur Witte Donderdag
Brielle, RK Kerk aan de Nobelstraat 22
, H.Mis, voorganger is pastoor H.Smulders
Hoogvliet: RK Kerk aan de Parelvisserstraat 131, H.Mis, voorganger is pater Y.Konchenko
Vrijdag 19 april 19.00 uur, Goede Vrijdag:

Brielle, RK Kerk aan de Nobelstraat 22, Kruisverering, voorganger is pastoor H.Smulders

Hoogvliet: RK Kerk aan de Parelvisserstraat 131, Kruisverering, voorganger is pater Y.Konchenko
Zaterdag 20 april, 21.00 uur, Paaszaterdag:
Brielle, RK Bedevaartkerk aan de Rik 5, Paaswake, voorganger is pastoor H.Smulders
Hoogvliet: RK Kerk aan de Parelvisserstraat 131, Paaswake, voorganger is pater Y.Konchenko

Op werkdagen is de kerk van 9.30 uur tot 11.30 uur te bezoeken voor gebed of bezinning. Hiervoor kunt u aanbellen bij de deur van de pastorie naast de kerk.
Op woensdag is er om 10.00 uur een eucharistieviering, zie het rooster hierboven. Graag tot ziens bij één van de vieringen.

WERKZAAMHEDEN OPZOOMERLAAN EN KERKPLEIN

Parkeren in de buurt van de kerk is lastig en ook voor fietsers en voetgangers is de kerk niet altijd gemakkelijk bereikbaar tijdens de werkzaamheden die tot zeker eind maart gaan duren.
Bezoekers van de kerk die op de fiets komen kunnen de komende weken hun fiets parkeren op het garagepad naast de pastorie en in de tuin achter de pastorie. Om dit mogelijk te maken is het daarom voorlopig niet toegestaan om tijdens vieringen auto’s te parkeren naast de pastorie.

VASTENACTIE 2019, SCHOON WATER VERANDERT ALLES!

Even je handen wassen, een glas water pakken, de wc doortrekken of thee zetten: we staan er in Nederland nauwelijks bij stil wat een luxe het is dat we kranen in huis hebben waar altijd schoon, veilig water uit komt. In grote delen van de wereld is water ver weg en vaak ook onveilig. Dat veroorzaakt talloze problemen: op het gebied van gezondheid, opleiding en scholing, economische ontwikkeling en de verhouding tussen mannen en vrouwen. Vooral vrouwen en kinderen ondervinden namelijk de gevolgen van de watercrisis. Vastenactie steunt diverse projecten die schoon water dichtbij mensen brengen. En daarmee worden levens blijvend veranderd!
Over de hele wereld lopen dagelijks miljoenen vrouwen en kinderen urenlang naar het dichtstbijzijnde moeras, naar de rivier of het meer om water te halen. Dat heeft grote gevolgen voor het dagelijks leven. Zo wordt in ontwikkelingslanden naar schatting 80% van de ziektes veroorzaakt door verontreinigd water. Er gaan daardoor jaarlijks 443 miljoen schooldagen verloren, omdat kinderen ziek thuis blijven. En wereldwijd wordt de helft van alle ziekenhuisbedden ingenomen door mensen die door vies water ziek zijn geworden. Iedere 90 seconden sterft er een kind door vervuild water…
Vastenactie werkt mee aan het oplossen van de watercrisis. We steunen onder andere waterprojecten in Congo, Sierra Leone, Nicaraqua en Indonesië die zorgen voor infiltratiesystemen, putten, pompen of opslagtanks. Oplossingen die schoon water brengen bij de mensen die het nodig hebben. Als een waterpunt vlakbij een school wordt gebouwd, zorgt het bijvoorbeeld voor grotere presentie, met name van jonge meisjes. Onze bijdrage betekent dan ook veel meer dan alleen schoon water, want water verandert alles! De gehele vastentijd kunt u uw bijdrage kwijt in de offertrommel achterin de kerk. Meer informatie vindt u op: www.vastenactie.nl

Inzamelactie voor de voedselbank.
Achterin de kerk staan de blauwe kratten bestemd voor de voedselinzameling voor de voedselbank. Helaas zijn in Hellevoetsluis bijna 200 gezinnen afhankelijk van hetgeen op het menu staat van de voedselbank. Alle houdbare levensmiddelen zijn van harte welkom. Laten wij met elkaar zorgen dat de kratten achterin de kerk goed gevuld blijven zodat onze medemensen de barmhartigheid van onze geloofsgemeenschap mogen ervaren.
Namens de Voedselbank en PCI dank voor uw medewerking.

© 2019 antoniusvanpadua.com | Website gemaakt door