Mededelingen per 30 mei 2023

Rooster van vieringen
Zondag 4 juni 11.30 uur: Woord- en communieviering, voorganger: pastoraal werker mevr. Poortvliet
Zondag 11 juni 11.30 uur: Woord- en communieviering, voorganger: diaken S. Lokken
Zondag 18 juni 11.30 uur: Eucharistieviering, voorganger: pastor Y. Konchenko
Tijdens deze viering zingt het praisekoor
Zondag 25 juni 11.30 uur: Eucharistieviering, voorganger: pastor R. Winkelhuis
Zondag 2 juli 11.30 uur: Woord- en communieviering, voorganger: Diaken R. Dits
Zondag 9 juli 11.30 uur: Eucharistieviering, voorganger: pastor Y. Konchenko
Zondag 16 juli 11.30 uur: Eucharistieviering, voorganger: pastor Y. Konchenko
Zondag 23 juli 11.30 uur: Eucharistieviering, voorganger: pastor R. Winkelhuis
Zondag 30 juli 11.30 uur: Eucharistieviering, voorganger: pastor Y. Konchenko
Zondag 6 augustus 11.30 uur: Eucharistieviering, voorganger: vicaris L. van Deelen
Tijdens de vieringen op de tweede en vierde zondag van de maand zingt het Antoniuskoor.

EXTRA OPENINGSTIJDEN VAN DE KERK
Op dinsdag-, woensdag- en vrijdagochtend is de kerk tijdelijk extra geopend van 10.00 -11.30 uur voor een moment van bezinning of gebed voor de vrede in de Oekraïne. U bent van harte welkom.

Online internet vieringen gaan door.
De pastores van onze parochie hebben besloten om vanuit de Felicitaskerk in Spijkenisse op zondagen de vieringen van 09.30 uur online via internet uit te zenden. Deze vieringen kunt u volgen op:
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1183-Felicitaskerk-Spijkenisse
Daar kunt u de viering rechtstreeks volgen in beeld en geluid, of later op elk gewenst tijdstip terugkijken.

Opening Bedevaartseizoen in Brielle
Het bedevaartseizoen van de Bedevaartkerk in Brielle wordt geopend op zaterdag 3 juni om 11.00 uur met een plechtige eucharistieviering waarin Mgr. Van den Hende, de bisschop van Rotterdam, voorgaat.
Vanaf 10.00 uur is de kerk geopend en na afloop van de viering zijn alle bezoekers van harte welkom in de kloostergang van de kerk om onder het genot van koffie of thee en een broodje elkaar te ontmoeten. De Bedevaartkerk staat aan de Rik hoek Kloosterweg in Brielle, dit is net buiten de vesting, richting Tinte.
Vorig jaar was het 450 jaar geleden dat in Brielle de Martelaren van Gorcum om het leven werden gebracht. Zij werden in Gorcum door de Watergeuzen gevangen genomen en op transport gezet naar Brielle. Ze stierven daar op de plek waar nu het bedevaartsoord is. Achter de Bedevaartkerk is die plek, waar de martelaren stierven, aangegeven en te bezoeken. Daar staat een monument ter nagedachtenis en bevindt zich een monumentale kruisweg. In de kerk bevindt zich de rijk versierde schrijn waarin de relieken van de martelaren bewaard worden.
Kerk open voor bezoekers
Vanaf 6 juni tot en met 31 augustus is de bedevaartkerk open van dinsdag tot en met zondag van 13.00 tot 16.30 uur en vrij toegankelijk. Er zijn gidsen aanwezig die u desgewenst rond willen leiden, maar u kunt ook op eigen gelegenheid door het bedevaartsoord wandelen.
In deze periode wordt op dinsdag en donderdag om 14.00 uur de Heilige Mis gevierd en woensdag wordt om 14.00 uur de Rozenkrans gebeden. Ook in de maand september zijn er missen op dinsdag en donderdag om 14.00 uur zonder verdere openstelling van de kerk.
Het bedevaartoord opgeknapt
Rond en in het bedevaartoord is de afgelopen maanden hard gewerkt. Het hek, de bestrating, het pad en de begroeiing werden grondig aangepakt. Het Martelveld ging op de schop, de zieke kastanjebomen zijn, op twee na verdwenen, en vervangen door 10 lindebomen. De betonbanden van de contouren van de turfschuur zijn nu groter. Aan de buitenzijde van de kerk zijn alle kastanjebomen op twee na verwijderd en vervangen door negentien populieren.
Twee kastanjebomen blijven tijdelijk staan als nestruimte voor vleermuizen, een beschermde diersoort. De aanleiding voor deze grote renovatie van de binnen- en buitentuin is het feit dat de vele tientallen kastanjebomen ernstig ziek waren en een gevaar voor de bezoekers vormden. Regelmatig kwamen enorme takken spontaan uit de bomen vallen. Kom zelf kijken hoe het er nu uitziet. U bent van harte welkom
De jaarlijkse nationale bedevaart staat voor zaterdag 8 juli op de agenda.
De afsluiting van het bedevaartseizoen gebeurt op zaterdag 30 september 2023.
Voor een overzicht van alle activiteiten kijkt u op: www.martelarenvangorcum.nl

Theme: Overlay by Kaira