Antonius van Padua

Mededelingen oktober – november 2019

Zondag 13 oktober 11.30 uur: H.Mis, voorganger is pastoor H.Smulders.
Woensdag 16 oktober 10.00 uur: H.Mis, Seniorenviering in de parochiezaal, voorganger is pastoor H.Smulders.
Zondag 20 oktober 11.30 uur: H.Mis, voorganger is pastoor H.Smulders..
Woensdag  23 oktober 10.00 uur: H.Mis, voorganger is pastoor H.Smulders.
Zondag 27 oktober 11.30 uur: H.Mis, voorganger is priester R.Winkelhuis.
Woensdag  30 oktober 10.00 uur: H.Mis, voorganger is pastoor H.Smulders.
Vrijdag 1 november 19.00 uur: Allerheiligen,
 H.Mis, voorganger is pastoor H.Smulders. Zaterdag 2 november 11.30 uur: Allerzielen, voorganger is pastoor H.Smulders.
Zondag 3 november 11.30 uur: Woord- en communieviering, voorganger is Diaken S. Lokken.
Woensdag 6 november 10.00 uur: H.Mis, voorganger is pastoor H.Smulders.
Zondag 10 november 11.30 uur: H.Mis, voorganger is pastoor H.Smulders.
Woensdag 13 november 10.00 uur: H.Mis, voorganger is pastoor H.Smulders.
Zondag 17 november GEEN VIERING

Op werkdagen is de kerk van 9.30 uur tot 11.30 uur te bezoeken voor gebed of bezinning. Hiervoor kunt u aanbellen bij de deur van de pastorie naast de kerk.
Op woensdag is er om 10.00 uur een eucharistieviering, zie het rooster hierboven. Graag tot ziens bij één van de vieringen.

Inzamelactie voor de voedselbank.
Achterin de kerk staan de blauwe kratten bestemd voor de voedselinzameling voor de voedselbank. Helaas zijn in Hellevoetsluis bijna 200 gezinnen afhankelijk van hetgeen op het menu staat van de voedselbank. Alle houdbare levensmiddelen zijn van harte welkom. Laten wij met elkaar zorgen dat de kratten achterin de kerk goed gevuld blijven zodat onze medemensen de barmhartigheid van onze geloofsgemeenschap mogen ervaren.
Namens de Voedselbank en PCI dank voor uw medewerking.Theme: Overlay by Kaira